02/06/2023 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 02/06/2023 TARİHLİ OLAĞAN 1. BİRLEŞİM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

 KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 7. Seçim döneminin 5. Dönem yılının Haziran ayı olağan Toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumu 02/06/2023 Cuma günü saat 16:00’ da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

 

Meclis Başkanı Muhammed Cevdet ORHAN’ ın Başkanlığında üyelerden, Ömer Faruk YARBA, Ömer Faruk TÖREMEN, Mehmet AKARSU, Abdulkadir BULUT, Mürsel ETEGÜL, Ayşe AYDIN, Muammer KARA, Zekayi MORKOÇ, İsmail ARSLAN, Songül MODER, Hüseyin GÜLER, İsmail KARAGÖZ, Şükran SEVİNDİK, Atilla SEVİM, Barış KÖSE, Serkan YILDIZ, Zafer ALA, Ali AYDIN, Mükremin ERTÜRK, Yalçın PİRİNÇCİ ve Mehmet KENAN

 

 Mazeretli Olarak Toplantıya Katılmayanlar; Canip ÖZSOY

 

Mazeretsiz Olarak Toplantıya Katılmayanlar; Abdussamet ACAR, Fatih GÜNEYİN ve Necmettin SEFEROĞLU

 

Toplantıya geçilmeden önce mazeret dilekçeleri olan üyelerin mazeret dilekçeleri doğrultusunda izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verilmesinin ardından görüşmelere geçildi.

 

3 Adet Ek Gündem Maddesi oylanarak oy birliği ile gündeme alınmıştır.

 

1- İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Aşağı Yenice, Söğütlü ve Ağören mahalleleri arasındaki nizaya konu olan sınır uyuşmazlığının çözümü için sınır tespitinin belirlenmesi hususu ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden komisyon raporu doğrultusunda ertlenmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

2- İlçemizde eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunan tarım ve hayvancılık alanında tarım lisesiyle ortaklaşa yapılan ekim ve tarım faaliyetleri hakkında araştırma yapılması hususunun görüşülmek üzere Tarım, Orman, Hayvancılık, Su Ürünleri ve Muhtelif İşler Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

3- Mülkiyetinde Belediyemizin hissesi bulunan Yarımca Mahallesi 14179 ada 2 nolu parselde kayıtlı toplamda 4.858,14 m²’ lik arsa vasfındaki taşınmazın hissemiz olan 1.539,44 m²’ sinin dini tesis alanı olarak 5393 sayılı kanunun 18. Maddesinin (e) bendine istinaden 25 yıllığına Aziziye İlçe Müfülüğüne tahsis edilmesine; İş ve İşlemlerin yürütülmesi için evrakın Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

4- Mülkiyeti Belediyemizle hisseli Gezköy Mahallesinde bulunan 6422 ada 4 nolu parselde kayıtlı toplamda 782,00 m² arsa vasfındaki taşınmazın hissemiz olan 323,55  m²’ sinin 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesine göre satışının yapılmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

No

Mahalle

Ada

Parsel

Yüz Ölçümü

Talepte Bulunan

Dilekçe Tarihi

Dilekçe

Sayısı

Hisse

Oranı

Hisse

1

Gezköy

6422

4

782,00

Ömer Faruk YALÇIN

25/05/2023

2957

331/800

323,55

  5- Muş İli Korkut İlçesinde 10/08/1994 yılında şehit olan Uzman Çavuş Özcan KARACA’ nın isminin ilçemizde bulunan uygun bir cadde, sokak, meydan, park, tesis vb. yerlere verilmesi şehit yakını tarafından talep edilmekte olup, 5393 sayılı kanunun 81 maddesinde Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda; belediye meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğu, bunların değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı aranır”  hükmü gereğince Şehit Uzman Çavuş Özcan KARACA isminin ilçemizde bulunan cadde, sokak, meydan, park, tesis vb. yerlere verilmesi hususunun görüşülmek üzere Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 6- Belediyemiz tarafından İlçemiz Saltuklu Mahallesinde yapımı tamamlanan Yarı Olimpik Yüzme Havuzuna ait ekte belirtilen hususlar ile ilgili 5393 sayılı kanunun 18. Maddesinin (f) bendi ve 59. maddesinin (e) bendi gereğince vatandaşlarımızın faydalanması için özel günlerde kampanya yapılması koşulu ile  aşağıdaki tabloda belirtilen fiyat tarifelerinin kabulüne; İş ve İşlemlerin yürütülmesi için evrakın İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

                      AZİZİYE BELEDİYESİ YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU TARİFESİ

Tek Seans Tam

60 ₺

Tek Seans Öğrenci

35 ₺

Çocuk Grup Yüzme Eğitimi

750 ₺

Yetişkin Grup Yüzme Eğitimi

1000 ₺

Aylık Abone

500 ₺

3 Aylık Abone

1250 ₺

Yetişkin Bireysel Yüzme Dersi

1250 ₺

Çocuk Bireysel Yüzme Dersi

1000 ₺

Kulüp Kulvar Ücreti (0-10 Kişi)

450 ₺

Kulüp Kulvar Ücreti (10-20 Kişi)

900 ₺

Bone

50 ₺

 7- Mezra Ziraat A.Ş.' nin 02/05/2023 tarih ve 2511 sayılı dilekçesi ile Aziziye Belediyesi Jeotermal Kaynak İşletme ruhsat alanı içerisinde bulunan fabrika sahasında veya ruhsat alanı içerisinde jeotermal sondaj açıp sıcak su kullanım hakkının Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin ilgili maddelerine istinaden jeotermal sera yapımı ve diğer termal yatırımlar için Mezra Ziraat A.Ş. ile Belediyemiz arasında yapılacak olan sıcak su kullanım hakkı kira sözleşmesini imzalamaya Belediye Başkanımız Sayın Muhammed Cevdet ORHAN’ ın yetkilendirilmesine; Sıcak su kullanım hakkı kira sözleşmesinin imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesine ve sıcak su kallanım hakkı bedelinin belirlenmesi için Encümene yetki verilmesine; İş ve işlemlerin yürütülmesi için evrakın Mali Hizmetler Müdürlüğüne ve İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 8- Erzurum İli Aziziye İlçesi Ocak Mahallesi 174 ada 6 nolu parsel üzerinde Güneş Enerji Santrali olarak yapılması amacı ile Yenilenebilir Enerji Kaynaklarında Dayalı Üretim Tesis Alanı E=0,50 Yençok=6,50 m yapılaşma koşulu ile Şehir Bölge Plancısı tarafından hazırlanan İlave İmar Planının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

  9- İlçemiz Aşağıcanören Mahallesine yapılacak olan köprü için Belediyemiz ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi arasında protokol yapılmasına ve köprü yapımı için Erzurum Büyükşehir Belediyesine 300.000,00 ₺ nakit olarak ödeme yapılmasına, protokolün imzalanması için Belediye Başkanımız Sayın Muhammed Cevdet ORHAN’ a yetki verilmesine; İş ve işlemlerin yürütülmesi için evrakın Fen İşleri Müdürlüğüne havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 10- İlçemizde bulunan meslek edindirme kurslarının toplum üzerindeki faydaları ve kazanımları hakkında araştırma yapılması hususunun görüşülmek üzere Kültür, Gençlik, Spor ve Sosyal Yardım Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

 Muhammed Cevdet ORHAN                İsmail KARAGÖZ                               Zafer ALA

      Belediye Başkanı                                 Divan Kâtibi                                    Divan Kâtibi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.