03/07/2023 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 03/07/2023 TARİHLİ OLAĞAN 1. BİRLEŞİM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

 KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 7. Seçim döneminin 5. Dönem yılının Temmuz ayı olağan Toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumu 03/07/2023 Pazartesi günü saat 11:00’ da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

 Meclis Başkanı Muhammed Cevdet ORHAN’ ın Başkanlığında üyelerden, Ömer Faruk TÖREMEN, Mehmet AKARSU, Abdulkadir BULUT, Mürsel ETEGÜL, Ayşe AYDIN, Muammer KARA, Zekayi MORKOÇ, İsmail ARSLAN, Songül MODER, Hüseyin GÜLER, Necmettin SEFEROĞLU, İsmail KARAGÖZ, Şükran SEVİNDİK, Atilla SEVİM, Barış KÖSE, Serkan YILDIZ, Zafer ALA, Ali AYDIN, Yalçın PİRİNÇCİ ve Mehmet KENAN

 

Mazeretli Olarak Toplantıya Katılmayanlar; Ömer Faruk YARBA, Abdussamet ACAR, Canip ÖZSOY ve Mükremin ERTÜRK

 Mazeretsiz Olarak Toplantıya Katılmayanlar; Fatih GÜNEYİN

 Toplantıya geçilmeden önce mazeret dilekçeleri olan üyelerin mazeret dilekçeleri doğrultusunda izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verilmesinin ardından görüşmelere geçildi.

 1- 02/06/2023 tarih ve 66 sayılı Meclis kararı ile imar komisyonuna havale edilen İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Aşağı Yenice, Söğütlü ve Ağören mahalleleri arasındaki nizaya konu olan sınır uyuşmazlığının çözümü için sınır tespitinin belirlenmesi hususu ile ilgili dosyada eksiklikler olduğundan dolayı İmar Komisyon Raporu doğrultusunda ertelenmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.  

 2- İlçemizde eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunan tarım ve hayvancılık alanında tarım lisesiyle ortaklaşa yapılan ekim ve tarım faaliyetleri ile ilgili araştırma yapılması hususu hakkında hazırlanan Tarım, Orman, Hayvancılık, Su Ürünleri ve Muhtelif İşler Komisyon Raporu Komisyon Başkanı Mehmet KENAN tarafından meclisin bilgisine sunulmuştur.  

 3- 02/06/2023 tarih ve 70 sayılı meclis kararı ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edilen Muş İli Korkut İlçesinde 10/08/1994 yılında şehit olan Uzman Çavuş Özcan KARACA isminin ilçemizde bulunan uygun bir cadde, sokak, meydan, park, tesis vb. yerlere verilmesi hususu komisyonumuz tarafından görüşülmüş olup, İlçemiz Saltuklu Mahallesinde bulunan Emel Çatal Anadolu Lisesi arkasındaki parka Şehit Uzman Çavuş Özcan KARACA isminin verilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.  

 4- 02/06/2023 tarih ve 73 ayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Erzurum İli Aziziye İlçesi Ocak Mahallesi 174 ada 6 nolu parsel üzerinde Güneş Enerji Santrali olarak yapılması amacı ile Yenilenebilir Enerji Kaynaklarında Dayalı Üretim Tesis Alanı E=0,50 Yençok=6,50 m yapılaşma koşulu ile İlave İmar Planı dosyasında eksiklikler olduğundan dolayı İmar Komisyon Raporu doğrultusunda ertelenmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.  

 5- İlçemizde bulunan meslek edindirme kurslarının toplum üzerindeki faydaları ve kazanımları ile ilgili araştırma yapılması hususu hakkında hazırlanan Kültür, Gençlik, Spor ve Sosyal Yardım Komisyon Raporu Komisyon Başkanı Ayşe AYDIN tarafından meclisin bilgisine sunulmuştur.  

 6- Mülkiyetleri Belediyemize ait olan Ilıca Mahallesinde bulunan 11086 ada 5 nolu parselde kayıtlı 3.067,72 m², 11086 ada 10 nolu parselde kayıtlı 6.000,00 m² ve 10005 ada 19 nolu parselde kayıtlı 17.948,41 m² arsa vasfındaki taşınmazların 5393 sayılı kanunun 18. Maddesinin (e) bendine istinaden satışının yapılmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 7- Mülkiyeti Belediyemize ait Ilıca Mahallesinde bulunan 3175 ada 67 nolu parselde kayıtlı 6.902,49 m² arsa vasfındaki taşınmazın 3.855,00 m²’ sinin Yedi Emin ve Otopark olarak 5393 sayılı kanunun 18. Maddesinin (e) bendine istinaden 10 yıllığına kira verilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 8- Mülkiyeti Belediyemize ait Gezköy Mahallesinde bulunan 6673 ada 1 nolu parselde kayıtlı 13.950,05 m² arsa vasfındaki taşınmazın 9.000,00 m²’ sinde bulunan Bilal-i Habeş Parkının Aile Çay Bahçesi olarak 5393 sayılı kanunun 18. Maddesinin (e) bendine istinaden 10 yıllığına kira verilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 9- 2023 Mali Yılı bütçesi yetmeyeceği anlaşılan Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün (06-05-07-90) diğerleri kalemi, (06-05-02-01) İnşaat Malzemesi giderleri kalemi ve (03-08-06-01) Yol Bakım ve Onarım Giderleri kalemine ekli listede bulunan ek ödenek cetveli kaleminden 51.500.000,00 ₺ ek ödenek yapılmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 10- 5393 sayılı kanunun 15. Maddesinin (b) bendine istinaden hazırlanan Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne ait Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 5393 sayılı kanununun 18. Maddesinin (m) bendine istinaden kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 11- Belediye Meclisimizin 01/12/2022 tarih ve 141 sayılı meclis kararı ile Şehit Tuncay YURDİGÜL Engelsiz Yaşam Merkezinin 1. Katının bir kısmının kütüphane kurulmak üzere İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne 25 yıllığına tahsis edilen yerin amacı dışında kullanılacağı için 01/12/2022 tarih ve 141 sayılı tahsis konulu meclis kararının iptal edilmesine ve bahse konu yerin 5393 sayılı kanunun 18. Maddesinin (e) bendine istinaden 10 yıllığına kiraya verilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 12- İlçemiz sınırları içerisinde devam eden “Çat Barajı Tarımsal Sulama Projesi”  kapsamında mahallelere tarımsal su verilmesi hakkında araştırma yapılması hususunun görüşülmek üzere Tarım, Orman, Hayvancılık, Su Ürünleri ve Muhtelif İşler Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 13- İlçemiz sınırları içerisinde Türk Telekom şirketleri adına ve devlete ait kaç adet baz istasyonu olduğunu ve bunların mesafe açısından birbirlerine yakınlıkları hakkında araştırma yapılması hususunun görüşülmek üzere Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 14- Belediyemiz tarafından İlçemizde yaşayan vatandaşlara ayni ve nakdi olarak kaç aileye yardım yapıldığı hakkında araştırma yapılması hususunun görüşülmek üzere Kültür, Gençlik, Spor ve Sosyal Yardım Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Muhammed Cevdet ORHAN                     İsmail KARAGÖZ                                Zafer ALA

      Belediye Başkanı                                 Divan Kâtibi                                    Divan Kâtibi

 

 


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.