11/07/2023 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 11/07/2023 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ 1. BİRLEŞİM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

 

KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 7. Seçim döneminin 5. Dönem yılının Temmuz ayı olağanüstü Toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumu 11/07/2023 Salı günü saat 10:00’ da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

 

Meclis Başkanı Muhammed Cevdet ORHAN’ ın Başkanlığında üyelerden, Ömer Faruk YARBA, Abdussamet ACAR, Ömer Faruk TÖREMEN, Mehmet AKARSU, Mürsel ETEGÜL, Ayşe AYDIN, Muammer KARA, Zekayi MORKOÇ, İsmail ARSLAN, Hüseyin GÜLER, Necmettin SEFEROĞLU, İsmail KARAGÖZ, Şükran SEVİNDİK, Atilla SEVİM, Barış KÖSE, Serkan YILDIZ, Zafer ALA, Ali AYDIN ve Mehmet KENAN

  Mazeretli Olarak Toplantıya Katılmayanlar; Abdulkadir BULUT, Songül MODER, Mükremin ERTÜRK

 Mazeretsiz Olarak Toplantıya Katılmayanlar; Fatih GÜNEYİN, Canip ÖZSOY ve Yalçın PİRİNÇCİ

 Toplantıya geçilmeden önce mazeret dilekçeleri olan üyelerin mazeret dilekçeleri doğrultusunda izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verilmesinin ardından görüşmelere geçildi.

 1- 5393 sayılı kanunun 15. Maddesinin (b) bendine istinaden hazırlanan Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 5393 sayılı kanununun 18. Maddesinin (m) bendine istinaden kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 2- 5393 sayılı kanunun ilgili maddesine istinaden hazırlanan Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait Acil Durum Yönetmeliğin 5393 sayılı kanununun 18. Maddesinin (m) bendine istinaden kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 3- 5393 sayılı kanunun ilgili maddesine istinaden hazırlanan Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait İç Güvenlik Yönetmeliğin 5393 sayılı kanununun 18. Maddesinin (m) bendine istinaden kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 4- 5393 sayılı kanunun 15. Maddesinin (b) bendine istinaden hazırlanan Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne ait Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 5393 sayılı kanununun 18. Maddesinin (m) bendine istinaden kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 5- 5393 sayılı kanunun 15. Maddesinin (b) bendine istinaden hazırlanan Belediyemiz Hukuk İşleri ve Halkla İlişkiler Hukuk İşleri Müdürlüğüne ait Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 5393 sayılı kanununun 18. Maddesinin (m) bendine istinaden kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 6- 5393 sayılı kanunun 15. Maddesinin (b) bendine istinaden hazırlanan Belediyemiz Mali Hizmetler Hukuk İşleri Müdürlüğüne ait Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 5393 sayılı kanununun 18. Maddesinin (m) bendine istinaden kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 7- 5393 sayılı kanunun 15. Maddesinin (b) bendine istinaden hazırlanan Belediyemiz Kentsel Dönüşüm Hukuk İşleri Müdürlüğüne ait Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 5393 sayılı kanununun 18. Maddesinin (m) bendine istinaden kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

  8- 5393 sayılı kanunun 15. Maddesinin (b) bendine istinaden hazırlanan Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Hukuk İşleri Müdürlüğüne ait Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 5393 sayılı kanununun 18. Maddesinin (m) bendine istinaden kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 9- 5393 sayılı kanunun 15. Maddesinin (b) bendine istinaden hazırlanan Belediyemiz Özel Kalem Müdürlüğüne ait Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 5393 sayılı kanununun 18. Maddesinin (m) bendine istinaden kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 10- 5393 sayılı kanunun 15. Maddesinin (b) bendine istinaden hazırlanan Belediyemiz Teftiş Kurulu Müdürlüğüne ait Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 5393 sayılı kanununun 18. Maddesinin (m) bendine istinaden kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 11- 5393 sayılı kanunun 15. Maddesinin (b) bendine istinaden hazırlanan Belediyemiz İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğüne ait Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 5393 sayılı kanununun 18. Maddesinin (m) bendine istinaden kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 12- 5393 sayılı kanunun 15. Maddesinin (b) bendine istinaden hazırlanan Belediyemiz Basın ve Yayın Müdürlüğüne ait Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 5393 sayılı kanununun 18. Maddesinin (m) bendine istinaden kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 13- 09/04/2023 tarih ve 32158 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında C-9 sınıfında 269 olan memur sayısı 270 olduğundan ve olması mecburi olan (10573 kodlu) Afet İşleri Müdürü kadrosunun Belediyemiz 657 sayılı kanuna tabi memur norm kadro cetvelinde belirtilen sayıya eklenmesi ve mevcut norm kadro cetvelindeki Genel İdare Hizmetler sınıfındaki (11025 kodlu) Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü kadrosunun iptal edilerek Genel İdare Hizmetler sınıfındaki (11185 kodlu) Yapı Kontrol Müdürlük kadrolarının ihdas edilmesine ve norm kadro cetvelinin dolu boş durumlarının güncellenmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 14- Belediyemiz Performans Değerlendirme Yönetmeliğinin 5393 sayılı kanununun 18. Maddesinin (m) bendine istinaden kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 15- 02/06/2023 tarih ve 73 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Erzurum İli Aziziye İlçesi Ocak Mahallesinde bulunan mülkiyeti Yüksel SOLAK adına kayıtlı 174 ada 6 nolu parsel üzerinde Güneş Enerji Santrali yapılması amacı ile Yenilenebilir Enerji Kaynaklarında Dayalı Üretim Tesisi Alanı E=0,50 Yençok=6.50 m yapılaşma koşulu ile şehir plancısı tarafından hazırlanan İlave İmar Planının İmar Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

  

Muhammed Cevdet ORHAN                İsmail KARAGÖZ                               Zafer ALA

      Belediye Başkanı                                 Divan Kâtibi                                    Divan Kâtibi

 


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.