03/03/2016 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 03.03.2016 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR

KARARLARIN ÖZETİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 6. Seçim döneminin 3. Dönem yılının Mart ayı olağan toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumu 03.03.2016 Salı günü saat 14:00'da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

Toplantıya Katılanlar;, Mustafa KAHVECİ, Ömer Faruk TÖREMEN, Hüseyin BEKMEZ, Mualla Turan SAYKAL, Mehmet AKARSU, Hüseyin GÜLER, İsa ARİFOĞLU, Hülya SALTUKLU, Yunus TERZİOĞLU, Ahmet KOCAMAN, Metin AYGÜN, Sacit DELLALBAŞI, Ömer Faruk YARBA, Halil ÖZCAN, Lütfi İhsan TALAY, Adnan KORKMAZ, Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU, Semehe YEŞİLDAĞ, Muhsin SEFİLOĞLU, Serkant Tolga KUZZU, İlhan KERVAN katılmışlardır.

Toplantıya Katılmayanlar; Muhammed Cevdet ORHAN, M. Fatih SOLMAZ, Engin ERDAL, Onur Sertaç GÖK ve Cafer PALA mazeret dilekçelerine istinaden Meclis tarafından oy birliği ile izinli sayılmasına Muhammed Cevdet ORHAN mazeretsiz olarak toplantıya katılmamıştır.

1- 05/01/2016 tarih ve 2016/16 sayılı Meclis kararı ile komisonumuza havale edilen Mülkiyeti Sebahattin ÖZBAĞ’ a ait Belediyemiz sınırları içerisinde Ilıca (Merkez) Mahallesi, Maşatlar Mevkiinde bulunan, 3175 ada 9 nolu parselde kayıtlı (13.978,24 m2)’ lik taşınmazın İmar Planlarımızda Sanayi alanından, Sosyal Tesisi alanı (Yurt Alanı) (E= 1.60 Yençok= 12,50) olarark İ46A08B4B pafta 17207 plan işlem kodu, İ46A08B3A pafta 17209 plan işlem kodu, İ46A08B2D pafta 17210 plan işlem kodu, İ46A08B1C pafta 17212 plan işlem kodlu imar planı tadilatı gerek mahallinde gerekse pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde hazırlanan İmar Plan Tadilatının İmar Komisyon raporu doğrultusunda reddine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.   

2- 05/01/2016 tarih ve 2016/16 sayılı Meclis kararı ile komisonumuza havale edilen Mülkiyeti İkon Spor ve Sosyal Hizmetler Ltd. Şti. ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı Belediyemiz sınırları içerisinde Gezköy Mahallesi, 2066 ada 6 nolu parsel ve 4817 nolu parselin toplam alanı 5.5 dönüm olup imar planlarında Olimpiyat Halı Saha işletmesine ait kapalı halı saha bulunmaktadır. Gezköy mahallesi, 2066 ada 6 nolu parselde Spor Tesis alanı (E= 1,20 Yençok= 9,50), Ticaret alanı (E= 0,70 Yençok= 5,5) ve Gezköy Mahallesi, 4817 nolu parselde Sosyal Tesis alanı (E= 1.20 Yençok= 9.50) olarak İ46A09C1C pafta 17202 plan işlem kodu, İ46A09C2D pafta 17203 plan işlem kodlu imar planı tadilatı gerek mahallinde gerekse pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde hazırlanan İmar Plan Tadilatının İmar Komisyon raporu doğrultusunda kabulüne işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.   

3- Erzurum İli Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesinde bulunan, Mülkiyeti Muhammet Süruri AKGÜN adına kayıtlı 7132 ada 1 nolu parselde kayıtlı taşınmaz imar planlarımızda Konut Dışı Kentsel Çalışma alanıdır. Erzurum İli Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesi 7132 ada 1 nolu parseldeki 10.179,31 m2’ lik taşınmazın Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanından Sosyal Tesis Alanı (Yurt Alanı) E=1.60 Yençok= 15.50 m olarak imar plan tadilatı yapma talebi bulunmaktadır. Bahse konu Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesi 7132 ada 1 nolu parseldeki 10.179,31 m2’ lik taşınmazın  Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanından Sosyal Tesis Alanı (Yurt Alanı) (E=1.60 Yençok=15.50 m ) olarak hazırlanan imar plan tadilatının görüşülmek üzere İmar komisyonuna havalesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

4-  Erzurum İli Aziziye İlçesi Ilıca Mahallesinde bulunan, Mülkiyeti Nabi ÇANLIÖZ adına kayıtlı 11086 ada 1 nolu parselde kayıtlı taşınmaz imar planlarımızda Konut Dışı Kentsel Çalışma alanıdır. Erzurum İli Aziziye İlçesi Ilıca Mahallesi 11086 ada 1 nolu parseldeki 7.580,92 m2’ lik taşınmazın Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanından Sosyal Tesis Alanı (Yurt Alanı) E=1.60 Yençok= 15.50 m olarak imar plan tadilatı yapma talebi bulunmaktadır. Bahse konu Aziziye İlçesi Ilıca Mahallesi 11086 ada 1 nolu parseldeki 7.580,92 m2’ lik taşınmazın  Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanından Sosyal Tesis Alanı (Yurt Alanı) (E=1.60 Yençok=15.50 m ) olarak hazırlanan imar plan tadilatının görüşülmek üzere İmar komisyonuna havalesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

5- İlçemiz Saltuklu Mahallesinde bulunan 2. Sokak adının Borapark sokak olarak değiştirilmesine İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/02/2016 tarih ve 658 sayılı uygun görüşlü yazıları doğrultusunda işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

6- İlçemiz Saltuklu Mahallesi Gezköy mahallesinde bulunan 6156 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21 nolu parseller ile 6157 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 nolu parsellerde bulunan toplam 27 adet Ticarethanelerin bulunduğu ada ve parsellerin bölgede, birçok dükkanın kullanılmaması, metruk halde olması sebebiyle bölgede yaşayan vatanadaşlarında sürekli asayiş sıkıntıları (sarhoşların mekanı olması, uyuşturucu müptelalarının mekanı olması, başıboş köpeklere yuva olması vb. ) şikayetlerine konu olmaktadır.

Söz konusu ticarethanelerin metruk halde bulunması gerek Kent estetiğini bozması, gerekse amacı halinde kullanılması sebebiyle, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin (f) bendinde belirtildiği üzere, Belediyemiz tarafından daha sonra  belirlenecek nitelikli hizmetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla kamulaştırılması gerekmektedir.

Bu sebeple gerek 5393 sayılı Belediye kanununun 15 ve 69. Maddeleri gereği ve 2942 sayılı Kamulaştırma kanununun 3. Ve ilgili maddeleri nezdinde ticarethanelerin kamulaştırılmasına, konu ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi için Encümene yetki verilmesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

7- Belediyemiz sınırları içerisinde, Ilıca (Merkez) Mahallesinde, Mülkiyeti hazineye ait Gençlik Spor Genel Müdürlüğüne tahsisli, 3176 ada 24 nolu parsel üzerinde, 2013 yılında yapımı tamamlanan ve düzenlenen protokol ile Gençlik Spor İl Müdürlüğüne tahsis edilen 500 kişilik spor salonu için düzenlenen protokolün iptal edilmesi ve Belediyemize devrinin yapılması için yeni protokol yapılmasına işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Muhammed Cevdet ORHAN               Cafer PALA                     İlhan KERVAN           

  Başkan                                     Divan Katibi                         Divan Katibi

 


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.