03/05/2016 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 03.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR

KARARLARIN ÖZETİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 6. Seçim döneminin 3. Dönem yılının Mayıs ayı olağan toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumu 03.05.2016 Salı günü saat 14:00'da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

Toplantıya KatılanlarMuhammed Cevdet ORHAN, Mustafa KAHVECİ, Hüseyin BEKMEZ, Mualla Turan SAYKAL, Mehmet AKARSU, İsa ARİFOĞLU, Hülya SALTUKLU, Yunus TERZİOĞLU, Ahmet KOCAMAN, Onur Sertaç GÖK, Metin AYGÜN, Sacit DELLALBAŞI, Ömer Faruk YARBA, Halil ÖZCAN, Lütfi İhsan TALAY, Adnan KORKMAZ, Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU, Semehe YEŞİLDAĞ, Serkant Tolga KUZZU ve Cafer PALA katılmışlardır.

Toplantıya Katılmayanlar; M. Fatih SOLMAZ, Ömer Faruk TÖREMEN, Engin ERDAL, Muhsin SEFİLOĞLU, Hüseyin GÜLER ve İlhan KERVAN ve mazeret dilekçelerine istinaden Meclis tarafından oy birliği ile izinli sayılmasına kara verilmiştir.

2 adet Ek Gündem maddesi oylanarak oy birliği ile gündeme alınmıştır.

1- 01/02/2016 tarih ve 2016/33 sayılı Meclis kararı ile komisyonumuza havale edilen, Mülkiyeti Baroj Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ait Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Atlıkonak Mahallesi, Küçük Evreni Mevkiinde bulunan 589, 594, 595 ve 597 nolu parseller tarla vasfındaki taşınmazlar üzerinde, Yenilenebilir Güneş Enerji Santral alanı (E = 1.00, Yençok= Serbest) olarak, I45B10D3D pafta 17874 plan işlem kodu, I45B10D3C pafta 17877 plan işlem kodu I45B10D3B pafta 17881 plan işlem kodu, I45B10D3A pafta 17882 plan işlem kodlu İmar Plan tadilatı gerek mahallinde gerekse pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde hazırlanan İmar Plan Tadilatının İmar Komisyon raporu doğrultusunda reddine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.     

2- 01/02/2016 tarih ve 2016/32 sayılı Meclis kararı ile komisyonumuza havale edilen, Mülkiyeti Sadakat İmalat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ ye ait Belediyemiz sınırları içerisinde Gezköy Mahallesi, Şehiryolu Mevkiinde  bulunan 4 pafta, 967 nolu parselin toplam 17 dönümlük taşınmazın imar planlarımızda Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanından, Sosyal Tesis alanı (Yurt Alanı) (E= 1.60, Yençok= 12.50) olarak, İ46A09C2B pafta 17902 plan işlem kodlu İmar Plan tadilatı gerek mahallinde gerekse pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde hazırlanan İmar Plan Tadilatının İmar Komisyon raporu doğrultusunda kabulüne işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.   

3- 03/03/2016 tarih ve 2016/38 sayılı Meclis kararı ile komisyonumuza havale edilen, Mülkiyeti Muhammed Süruri AKGÜN’ e ait Belediyemiz sınırları içerisinde Gezköy Mahallesinde bulunan 7132 ada 1 nolu parselde kayıtlı (10.179,31 m2)’ lik taşınmazın imar planlarımızda Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanıdır. Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanından Sosyal Tesis Alanı (Yurt Alanı) (E=1.60, Yençok= 12.50) olarak I46A09C2B pafta 19187 plan işlem kodu, I46A10D1A pafta 19189 plan işlem kodlu İmar Plan tadilatı gerek mahallinde gerekse pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde hazırlanan İmar Plan Tadilatının İmar Komisyon raporu doğrultusunda kabulüne işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.   

4-  03/03/2016 tarih ve 2016/39 sayılı Meclis kararı ile komisyonumuza havale edilen, Mülkiyeti Nabi ÇANLIÖZ’ e ait Belediyemiz sınırları içerisinde Ilıca Mahallesinde bulunan 11086 ada 1 nolu parselde kayıtlı (7.580,92 m2)’ lik taşınmazın imar planlarımızda Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanından Sosyal Tesis Alanı (Yurt Alanı) (E=1.60, Yençok= 15.50) olarak I46A08B1C pafta 19184 plan işlem kodu, I46A08B2D pafta 19185 plan işlem kodlu İmar Plan tadilatı gerek mahallinde gerekse pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde hazırlanan İmar Plan Tadilatının İmar Komisyon raporu doğrultusunda reddine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.   

5- 2015 Mali yılına ait kesin hesap Belediye Meclisimizde görüşülerek işaretle yapılan oylama neticesinde Plan ve Bütçe komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verilmiştir.

6- Erzurum İli Aziziye İlçesi, Gezköy Mahallesinde bulunan, Mülkiyeti Enver UGAN adına kayıtlı 5563 ada 3 nolu parselde kayıtlı taşınmazın imar planlarımızda Park ve Belediye hizmet alanından park alanına ve 5563 ada 3 nolu parselin üzerinde bulunduğu imar adasının kuzeyinde bulunan park ile birleştirilerek aradaki 7 metrelik yolun kaldırılması için hazırlanan imar planı tadilat talebi bulunmaktadır. Söz konusu Erzurum İli Aziziye İlçesi, Gezköy Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Enver UGAN adına kayıtlı 5563 ada 3 nolu parselde kayıtlı taşınmaz Park ve Belediye hizmet alanından Park alanına ve 5563 ada 3 nolu parselin üzerinde bulunduğu imar adasının kuzeyinde bulunan park ile birleştirilerek aradaki 7 metrelik yolun kaldırılarak hazırlanan İmar Plan Tadilatının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna Havalesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

7- Erzurum İli Aziziye İlçesi, Beypınarı Mahallesinde bulunan, Mülkiyeti Bal Süt 

Süt Ürünleri Gıda Tarım Hayvancılık Enerji Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. adına kayıtlı I46A04A pafta, 8108 ada 1 nolu parsel tarla vasfında kayıtlı 73.827,87 m2’ lik taşınmaz üzerinde 120 Büyükbaş Sağmal Hayvan Çiftliği alanı (E=0.30, Yençok= 9.50) olarak hazırlanan Mevzi İmar Planı yapma talebi bulunmaktadır.

Bahse konu Erzurum İli Aziziye İlçesi, Beypınarı Mahallesinde bulunan, I46A04A pafta, 8108 ada 1 nolu parsel tarla vasfındaki kayıtlı 73.827,87 m2’ lik taşınmaz üzerinde 120 Büyükbaş Sağmal Hayvan Çiftliği (E= 0.30, Yençok=9.50) olarak Şehir plancısı tarafından hazırlanan Mevzi İmar Planının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna Havalesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

8- Erzurum İli Aziziye İlçesi, Ilıca (Merkez) Mahallesinde bulunan, Mülkiyeti Ptt Başmüdürlüğü adına kayıtlı 9997 ada 16 nolu parselde kayıtlı taşınmaz imar planlarımızda Resmi Kurum alanı olarak belirtilen yerin çekme mesafeleri imar planlarında belirtilmemiş olup, bahse konu imar adası için bütün cephelerde 5 m çekme mesafesi için hazırlanan plan tadilat talebi bulunmaktadır.

Söz konusu Erzurum İli Aziziye İlçesi, Ilıca (Merkez) Mahallesinde bulunan, Mülkiyeti Ptt Başmüdürlüğü adına kayıtlı 9997 ada 16 nolu parselde kayıtlı taşınmaz imar planlarımızda Resmi Kurum alanı olarak belirtilen yerin çekme mesafeleri ile ilgili hazırlanan İmar Plan Tadilatının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna Havalesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

9- Erzurum İli Aziziye İlçesi, Gezköy Mahallesinde bulunan, Mülkiyeti Mustafa ALBAYRAK ve hissedarları adına kayıtlı 310 nolu parselde kayıtlı taşınmaz imar planlarımızda Turizm Ticaret Alanı (E= 1.00, Yençok= 9.50)  olarak görülmektedir. Bahse konu 310 nolu parselin Turizm ticaret alanı (E= 1.60, Yençok= 12.50 çekme mesafesi 5 m olarak) hazırlanan imar plan tadilat talebi bulunmaktadır.

Söz konusu Erzurum İli Aziziye İlçesi, Gezköy Mahallesinde bulunan, Mülkiyeti Mustafa ALBAYRAK ve hissedarları adına kayıtlı 310 nolu parselde kayıtlı taşınmaz imar planlarımızda Turizm Ticaret Alanı (E= 1.00, Yençok= 9.50)  olarak görülmektedir. Bahse konu 310 nolu parselin Turizm Ticaret alanı (E=1.60, Yençok= 12.50 çekme mesafesi 5 m olarak) hazırlanan İmar Plan Tadilatının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna Havalesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

10- Erzurum İli Aziziye İlçesi, Ilıca Mahallesi Dağlar Mevkiinde bulunan, Mülkiyeti Solar Elektrik Üretim Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi adına kayıtlı 10007 ada 4 nolu parsel  ile 10016 ada 1, 6, 9, 13, 14 ve 15 nolu parseller üzerinde Lisanssız Yenilenebilir Güneş Enerji Santral Tesisi alanı (E=1.00, Yençok= 9.50) olarak hazırlanan Mevzi İmar Planı yapma talebi bulunmaktadır.

Bahse konu Erzurum İli Aziziye İlçesi, Ilıca Mahallesi Dağlar Mevkii 10007 ada 4 nolu parsel ile 10016 ada 1, 6, 9, 13, 14 ve 15 nolu parseller üzerinde Lisanssız Yenilenebilir Güneş Enerji Santral Tesis alanı (E= 1.00, Yençok= 9.50) olarak hazırlanan Mevzi İmar Planının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna Havalesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

11- Erzurum İli Aziziye İlçesi, Ilıca Mahallesi Dağlar Mevkiinde bulunan, Mülkiyeti Sun Eenrji Ticaret Anonim Şirketi adına kayıtlı I46-A-07-A pafta 10007 ada 1 ve 2 nolu parseller tarla vasfındaki taşınmazlar üzerinde, Güneş Enerji Santral Tesisi (Ges) alanı  (E=1.00, Yençok= 9.50) olarak hazırlanan Mevzi İmar Planı yapma talebi bulunmaktadır.

Bahse konu Erzurum İli Aziziye İlçesi, Ilıca Mahallesi Dağlar Mevkii I46-A-07-A pafta 10007 ada 1 ve 2 nolu parsellerde Güneş Enerji Santral Tesis (Ges) alanı (E= 1.00, Yençok= 9.50) olarak hazırlanan alanın Mevzi İmar Planının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna Havalesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

12- Erzurum İli Aziziye İlçesi, Ilıca Mahallesi Dağlar Mevkiinde bulunan, Mülkiyeti Baroj Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adına kayıtlı I46-A-07-B pafta 10016 ada 5 nolu parsel tarla vasfındaki taşınmazlar üzerinde, Güneş Enerji Santral Tesisi (Ges) alanı (E=1.00, Yençok= 9.50) olarak hazırlanan Mevzi İmar Planı yapma talebi bulunmaktadır.

Bahse konu Erzurum İli Aziziye İlçesi, Ilıca Mahallesi Dağlar Mevkii I46-A-07-B pafta 10016 ada 5 nolu parselde Güneş Enerji Santral Tesis (Ges) alanı (E= 1.00, Yençok= 9.50) olarak hazırlanan alanın Mevzi İmar Planının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna Havalesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

13- Belediye Meclis Üyelerimizden M. Fatih SOLMAZ 04/04/2016 tarih ve 2016/46 sayılı meclis kararına istinaden İmar komisyon üyeliğine seçilmiştir. Meclis üyemizin işlerinin yoğunlu nedeni ile 03/05/2016 tarihinde verdiği dilekçesine istinaden İmar Komisyon üyeliğinden istifa etmiştir. Meclisimiz 03/05/2016 tarihinde yaptığı toplantıda Grup Sözcüsünün önerdiği Meclis üyesi Cafer PALA’ nın seçilmesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

14- Büyükşehir Belediyemiz ile Merkez İlçe sınırları içerisindeki Palandöken, Yakutiye ve Aziziye İlçe Belediyeleri arasında 18/08/2014 tarih ve 218 sayılı Meclis kararı ve yapılan protokoller ile ilçe sınırları içerisindeki atıkların toplanması, taşınması, cadde, sokak ve pazaryerlerinin süpürülmesi yıkanması ve kışın bu bölgelerde kar temizliği çalışmaları işinin 5393 sayılı Büyükşehir Belediyeler kanununun 75/a maddesine göre Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülebilmesi için yetki verilmiş ve Kent Temizliği İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19. Maddesi gereği Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 yıllığına ihale edilmiştir.

Kentsel Temizlik Hizmet Alımı ihalesinin süresi 31/12/2016 tarihinde sona ereceğinden dolayı Temizlik işinin ihale bitiminden sonra Büyükşehir Belediyemiz tarafından tek elden yürütülmesine, İlçemizdeki temizlik işlerinin Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 yıl süre ile yapılmasına, protokol yapılması için Belediye Başkanımıza ve Encümene yetki verilmesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Muhammed Cevdet ORHAN           Hülya SALTUKLU                Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU

Meclis Başkanı                                      Divan Katibi                                        Divan Katibi


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.