04/05/2016 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETİ (2. BİRLEŞİM)

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 04.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISININ 2. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR

KARARLARIN ÖZETİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 6. Seçim döneminin 3. Dönem yılının Mayıs ayı olağan toplantısının 2. Birleşiminin 1. Oturumu 04.05.2016 Çarşamba günü saat 11:00'da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

Toplantıya KatılanlarMuhammed Cevdet ORHAN, Hüseyin BEKMEZ, Mualla Turan SAYKAL, Engin ERDAL, Mehmet AKARSU, Hüseyin GÜLER, İsa ARİFOĞLU, Hülya SALTUKLU, Ahmet KOCAMAN, Metin AYGÜN, Sacit DELLALBAŞI, Ömer Faruk YARBA, Halil ÖZCAN, Lütfi İhsan TALAY, Adnan KORKMAZ, Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU, Semehe YEŞİLDAĞ, Muhsin SEFİLOĞLU, Serkant Tolga KUZZU ve Cafer PALA katılmışlardır.

Toplantıya Katılmayanlar; Mustafa KAHVECİ, M. Fatih SOLMAZ, Ömer Faruk TÖREMEN, Yunus TERZİOĞLU, Onur Sertaç GÖK, ve İlhan KERVAN mazeret dilekçelerine istinaden Meclis tarafından oy birliği ile izinli sayılmasına kara verilmiştir.

1-  AZİZİYE  BELEDİYEMİZİN 2015 YILI KESİN HESAP KOMİSYON RAPORUDUR.

Belediye Meclisinin 03/05/2016 tarihli 76 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve

Bütçe  Komisyonuna havale edilen Belediyemiz 2015 Mali yılı Kesin hesapları 5393 sayılı Belediye Kanunun 64.Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmenliğinin 40. Maddesi gereğince komisyonumuz 03/05/2016  tarihinde toplanarak Bütçe Gelir ve Gider Kesin Hesap Cetvelleri incelenmiş olup, yapılan incelemede;

1-GELİRLER    :

  1. A)Bütçe Tahmini 2015 Mali yılı İhzarı bütçesi:

 

Vergi Gelirlerinden                                                                               4.830.000,00-TL

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden                                                     5.440.000,00-TL

Alınan Bağış ve Yardımları                                                                   2.200.000,00-TL

Diğer Gelirlerden                                                                                16.250.000,00-TL

Sermaye Gelirlerinden                                                                           2.300.000,00-TL

Red ve İadeler                                                                                           -20.000,00-TL

TOPLAM                                                                                           31.000.000,00-TL

 

  1. B)  Tahakkuk   : 2015 yılında;

 

            Vergi Gelirlerinden                                                                                7.057.177,94-TL

          Teşebbüs ve Mülkiye gelirleri                                                               6.121.353,86-TL

            Alınan Bağış ve Yardımlar                                                                    2.619.500,00-TL

            Diğer Gelirlerden                                                                                 13.972.236,99-TL

            Sermaye Gelirleri                                                                                   2.222.287,51-TL

            Red ve İadeler                                                                                                 -848,59 TL

            TOPLAM                                                                                            31.991.707,71 TL

 

  1. C)   Net Tahsilat    : 2015 yılında 

            Vergi Gelirlerinden                                                                                4.699.179,26-TL

            Teşebbüs ve Mülkiye gelirleri                                                               3.684.841,40-TL

            Alınan Bağış ve Yardımlar                                                                    2.619.500,00-TL

            Diğer Gelirlerden                                                                                 13.972.236,99-TL

            Sermaye Gelirleri                                                                                   2.222.287,51-TL

            Red ve İadeler                                                                                                  848,59-TL

            TOPLAM                                                                                          27.197.196,57 -TL

           

 BÜTÇE TAHMİNİNE GÖRE TAHSİLAT

 

  1. a) Bütçe tahmini  :                                            000.000,00-TL
  2. b) Tahakkuk         :                                           991.707,71 -TL  

            

            Tahakkuk / Bütçe Tahmini = 31.991.707,71 / 31.000.000,00 = % 103,19

 

TAHAKKUKA GÖRE TAHSİLAT

 

  1. a) Tahakkuk                                                      991.707,71-TL b) Tahsilat                                                         27.197.196,57-TL 

      Tahsilat / Tahakkuk = 27.197.196,57 / 31.991.707,71 = % 85.01

 

      2016 Yılına devreden tahakkuk artığı   8.239.348,99 -TL dir.

 

2- GİDERLER    :

2015 mali yılı bütçesi ile kabul edilen 31.000.000,00-TL ve 2015 mali yılında yapılan  gider toplam ödenekten 22.598.688,81-TL si muhtelif harcamalara tediye edilmiş, sarfına lüzum kalmayan 8.401.311,19-TL ödenek imha edilmiştir.

 

PERSONEL GİDERLERİ

4.256.000,29

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GİDERİ

721.070,71

 

MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ

15.556.540,02

 

FAİZ GİDERLERİ

463.443,99

 

CARİ TRANSFERLER

875.946,01

 

SERMAYE GİDERLERİ

725.687,79

 

TOPLAM

22.598.688,81

 

 

3-NAKİT DURUMU :

Aziziye Belediyemizin kasa hesabı olmadığından, Banka muamelatı yapılmış 2015 yılında 59.408.900,31-TL bankaya yatırılmış,  51.836.547,87-TL bankadan tediye edilerek 7.572.352,44-TL 2016 yılına nakit olarak devredilmiştir.

4-EMANET HESABI  :

2015 yılında tahakkuk esaslı muhasebe sisteminde emanetler (320) Bütçe Emanetleri  2.681.257,89-TL, (330) Alınan Depozitolar 378.528,10-TL, (333) Emanetler Hesabı 1.032.883,63 -TL, (360) Ödenecek Vergiler 6.724.585,16-TL, (361) Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 7.909.054,79-TL, (362) Fonlar ve Diğer Kamu İdareleri adına yapılan tahsilatlar 1.350.862,21-TL , (363) Kamu İdareleri Payları Hesabı 834.497,52-TL olmak üzere toplam 20.911.669,30-TL olmuştur.

5-AVANS HESABI  :

2015 yılında personel ve mutemetlere 314.253,60-TL avans verilmiş ve verilen avanslardan 2016 yılına 500,00 TL devir olmuştur. Yıl sonunda memur maaşlarının 15 günlük miktarı olan 98.998,23-TL mahsubu yapılmak üzere 2016 yılına devredilmiştir.

6- GENEL SONUÇ HESABI  :

2015 yılında Aziziye Belediyemizin 22.598.688,81-TL giderine karşılık 27.197.196,57-TL gelir elde edilmiştir.

Belediyemizin maddi imkanları kısıtlı olmasına rağmen sıkı bir denetimle 2015 yılında devreden gelir ile birlikte toplam tahakkuk 31.991.707,71-TL net tahsilat ise 27.197.196,57 TL tahsil edilmiş, böylece % 85,01 oranında tahsilat sağlanmıştır. Belediyemizin gelir kaynakları artırılmış 2016 yılının ilk ayından itibaren yatırımlara başlanılmış olup. Aziziye Belediyesi olarak ilçemiz halkına şehir ve medeniyet kavramları çerçevesinde daha kaliteli hizmet sunabilmek ve kaynaklarımızı daha etkin ve verimli kullanılmaya devam edilecektir.

Arz olunur.

Meclis Başkanı Sayın Muhammed Cevdet ORHAN konu hakkında söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı görülerek işaretle yapılan oylama sonucunda 2015 Mali yılı kesin hesapları işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

 

Muhammed Cevdet ORHAN              Hülya SALTUKLU             Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU

Meclis Başkanı                                            Divan Katibi                                 Divan Katibi


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.