06/06/2016 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 06.06.2016 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR

KARARLARIN ÖZETİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 6. Seçim döneminin 3. Dönem yılının Haziran ayı olağan toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumu 06.06.2016 Pazartesi günü saat 14:00'da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

Toplantıya KatılanlarMuhammed Cevdet ORHAN, Mustafa KAHVECİ, M. Fatih SOLMAZ, Ömer Faruk TÖREMEN, Hüseyin BEKMEZ, Mualla Turan SAYKAL, Engin ERDAL, Mehmet AKARSU, Hüseyin GÜLER, İsa ARİFOĞLU, Hülya SALTUKLU, Ahmet KOCAMAN, Metin AYGÜN, Sacit DELLALBAŞI, Ömer Faruk YARBA, Halil ÖZCAN, Semehe YEŞİLDAĞ, Muhsin SEFİLOĞLU, Serkant Tolga KUZZU ve Cafer PALA, katılmışlardır.

Toplantıya Katılmayanlar; İlhan KERVAN, Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU ve Onur Sertaç GÖK mazeret dilekçelerine istinaden Meclis tarafından oy birliği ile izinli sayılmasına Yunus TERZİOĞLU, Lütfi İhsan TALAY ve Adnan KORKMAZ mazeretsiz olarak toplantıya katılmamışlardır.

2 adet Ek Gündem maddesi oylanarak oy birliği ile gündeme alınmıştır.

1- 03/05/2016 tarih ve 2016/77 sayılı Meclis kararı ile Komsiyonumuza havale edilen Mülkiyeti Enver UGAN adına kayıtlı, Erzurum İli Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesinde bulunan 5563 ada 3 nolu parselde kayıtlı taşınmazın imar planlarımızda Park ve Belediye Hizmet alanından park alanına ve 5563 ada 3 nolu parselin üzerinde bulunduğu imar adasının kuzeyinde bulunan park ile birleştirilerek aradaki 7 metrelik yolun kaldırılarak hazırlanan İ46A09A3D pafta 20100  Plan işlem kodlu İmar Plan Tadilatı Komisyon tarafından yapılan inceleme neticesinde dosyada bulunması gereken belgelerde eksiklik olduğundan ertelenmesine, işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

2- 03/05/2016 tarih ve 2016/78 sayılı Meclis kararı ile Komsiyonumuza havale edilen Erzurum İli Aziziye İlçesi Beypınarı Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Bal Süt Ürünleri Gısa Tarım ve Hayvancılık Enerji Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.’ ne ait I46A04A pafta 8108 ada 1 nolu parsel tarla vasfında kayıtlı (73.827,87 m2) ‘ lik taşınmaz üzerinde 120 Büyükbaş Sağmal Hayvan Çiftliği ( E=0.30, Yençok= 9.50) olarak İ46A04A3D pafta 19725 plan işlem kodu İ46A0A4C pafta 19726 plan işlem kodlu Mevzi İmar Planı gerek mahallinde gerekse pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde hazırlanan Mevzi İmar Planının İmar Komisyon raporu doğrultusunda kabulüne işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

3- 03/03/2016 tarih ve 2016/79 sayılı Meclis kararı ile Komsiyonumuza havale edilen Mülkiyeti PTT Başmüdürlüğü’ ne ait Erzurum İli Aziziye İlçesi, Ilıca (Merkez) Mahallesinde bulunan 9997 ada 16 nolu parselde kayıtlı taşınmaz imar planlarımızda Resmi Kurum olarak belirtilen yerin çekme mesafeleri imar planlarında belirtilmemeiş olup, bahse konu imar adası için bütün cephelerde çekme mesafesi 5 m olarak I46A08A1A pafta 19766 plan işlem kodu İmar Plan Tadilatı gerek mahallinde gerekse pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde hazırlanan İmar Plan Tadilatının İmar Komisyon raporu doğrultusunda kabulüne işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

4- 03/03/2016 tarih ve 2016/80 sayılı Meclis kararı ile Komsiyonumuza havale edilen Mülkiyeti Mustafa ALBAYRAK ve hissedarlarına ait Erzurum İli Aziziye İlçesi, Gezköy Mahallesinde bulunan 310 nolu parselde kayıtlı taşınmazın imar planlarımızda Turizm Ticaret alanı (E= 1.00, Yençok= 9.50) olarak görülmektedir. Bahse konu 310 nolu parselin Turizm Ticaret alanı (E=1.60, Yençok= 12.50) çekme mesasfesi 5m olarak I46A09A3C pafta 19731 plan işlem kodu, I46A09D2B pafta 19733 plan işlem kodlu İmar Plan Tadilatı Komisyon tarafından yapılan inceleme neticesinde dosyada bulunması gereken belgelerde eksiklik olduğundan ertelenmesine, işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

5- 03/05/2016 tarih ve 2016/81 sayılı Meclis kararı ile Komsiyonumuza havale edilen Mülkiyeti Solar Elektrik Üretim Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketine ait Erzurum İli Aziziye İlçesi, Ilıca Mahallesi, Dağlar Mevkiinde bulunan, 10007 ada 4 nolu parsel ile 10016 ada 1, 6, 9, 13, 14 ve 15 nolu parseller üzerinde, Lisanssız Yenilenebilir Güneş Enerji Santral Tesisi Alanı (E= 1.00, Yençok= 9.50) olarak,  İ46A07A3C Pafta 20101 Plan işlem kodu, İ46A07B4A  pafta 20102 plan işlem kodu, İ4607A3B pafta 20103 Plan işlem kodu İ46A07B4D pafta 20104 plan işlem kodlu Mevzi İmar Planı Komisyon tarafından yapılan inceleme neticesinde dosyada bulunması gereken belgelerde eksiklik olduğundan ertelenmesine, işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

6- 03/05/2016 tarih ve 2016/82 sayılı Meclis kararı ile Komsiyonumuza havale edilen Mülkiyeti Sun Enerji Ticaret Anonim Şirketine ait Erzurum İli Aziziye İlçesi, Ilıca Mahallesi, Dağlar Mevkiinde bulunan, I46-A07-A pafta 10007 ada 1 ve 2 nolu tarla vasfındaki parsel taşınmazlar üzerinde, Güneş Enerji Santral Tesisi (Ges) alanı (E= 1.00, Yençok= 9.50) olarak,  I46A07A3D Pafta 19768 plan işlem kodu, I46A07A3C pafta 19769 plan işlem kodlu Mevzi İmar Planı Komisyon tarafından yapılan inceleme neticesinde dosyada bulunması gereken belgelerde eksiklik olduğundan ertelenmesine, işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

7- 03/05/2016 tarih ve 2016/83 sayılı Meclis kararı ile Komsiyonumuza havale edilen Mülkiyeti Baroj Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ait Erzurum İli Aziziye İlçesi, Ilıca Mahallesi, Dağlar Mevkiinde bulunan, I46-A07-B pafta 10016 ada 5 nolu tarla vasfındaki parsel taşınmazlar üzerinde, Güneş Enerji Santral Tesisi (Ges) alanı (E= 1.00, Yençok= 9.50) olarak,  I46A07A4A  pafta 19770 plan işlem kodu, I46A07A3B pafta 19771 plan işlem kodlu Mevzi İmar Planı Komisyon tarafından yapılan inceleme neticesinde dosyada bulunması gereken belgelerde eksiklik olduğundan ertelenmesine, işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

8- Erzurum İli Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Nurbaba Lokantacılık Turizm Tarım ve Hayvancılık İnşaat Taahhüt İmalat Ticaret ve San. Ltd. Şti. adına kayıtlı I46A10D1A pafta 1218, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1444, 1445, 1446, 1447 ve 1448 nolu parseller ile Mülkiyeti Solakoğlu Taahhüt ve Ticaret Ltd. Şti. adına kayıtlı 16-23 pafta, 4807 nolu parselde kayıtlı taşınmaz imar planlarımızda K.D.K.Ç.A ve akaryakıt servis alanıdır. (E= 0.50, Yençok= 6.50) olarak planlanmıştır. K.D.K.Ç.A. ve akaryakıt ve servis alanından, Ticaret alanı (E=0.50 Yençok= 6.50) olarak ve Akaryakıt Servis İstasyon alanı ise korunmuştur. Akaryakıt Servsi İstasyon alanında çekme mesafeleri; Erzurum- Erzincan Karayolu ile planlama alanı arasındaki 10 metrelik taşıt yolundan 15 metre diğer yönlerden ise %’ er metre bırakılmıştır.

Planlama alanını Kuzeydoğu- Güneybatı yönünde bölüp 1423, 1436, 1437 ve 1438 nolu parsellerden geçen 10 metrelik taşıt yolu iptal edilerek, Kuzey ve Güney yönünde bölerek 1441 ve 1444 nolu parsellerden geçip ana yola dikey olarak inen 10 metrelik bir yol bağlantısı olarak İmar Plan Tadilatının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

9- Aziziye Kaymakamlığı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 12/01/2016 tarih ve 145 ilgi sayılı yazısına istinaden Erzurum İli Aziziye İlçesi Ağcakent, Ağzıaçık, Alaybeyi, Aşağı Canören, Aşağı Yenice, Başkurtdere, Başovacık, Bingöze, Çamlıca, Çatak, Çıkrıklı, Elmalı, Gez, Güllüce, Kabaktepe, Kapılı, Karakale, Kavaklıdere, Kızlılkale, Kuzuluk, Tebrizcik, Yeşilova, Yoncalık ve Yukarı Canören Mahallelerinde 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22. Maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi kapsamında yapılacak olan meralara ilişkin 4 nolu ekip tarafından Mera, Yaylak, Kışlak ve Umuma ait Çayırlar için yapılacak Tespit- Tahdit çalışmaları kapsamında Ağcakent, Ağzıaçık, Alaybeyi, Aşağı Canören, Aşağı Yenice, Başkurtdere, Başovacık, Bingöze, Çamlıca, Çatak, Çıkrıklı, Çiğdemli, Demirgeçit, Elmalı, Eskipolat, Gez, Güllüce, Kabaktepe, Kapılı, Karakale, Kavaklıdere, Kayapa, Kızlılkale, Kuzuluk, Tebrizcik, Toprakkale, Yeşilova, Yoncalık ve Yukarı Canören Mahallelerinde seçilen bilirkişilerin 3402 sayılı yasanın 3. Maddesi ve aynı yasanın 47/b maddesi uyarınca görev alacak kişilerin belirlenmesi için Kültür, Gençlik, Spor ve Sosyal Yardım  komisyonuna havalesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

10- Mülkiyeti Belediyemize ait olan Eskipolat ve Yoncalık Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan gayrimenkullerin 16.943,70 TL karşılığında Karayolları Genel Müdürlüğü (12. Bölge Müdürlüğü’ ne) bedelli devir işleminin yapılması için Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

11- Erzurum İli Aziziye İlçesi Ilıca Mahallesinde bulunan, Mülkiyeti Nazmi Ilıcalı Aziziye Belediyesi adına kayıtlı 11086 ada 2 ve 7 nolu parsellerde kayıtlı taşınmaz imar planlarımızda Konut Dışı Kentsel Çalışma alanıdır. Erzurum İli Aziziye İlçesi 11086 ada 2 ve 7 nolu parsellerdeki taşınmazın Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanından Turizm Ticaret alanı (E= 1.60 Yençok= 15.50 m) olarak İmar Plan Tadilatı yapma talebi bulunmaktadır.

Bahse konu Erzurum İli Aziziye İlçesi Ilıca Mahallesi 11086 ada 2 ve 7 nolu parsellerdeki taşınmazın Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanından, Turizm Ticaret Alanı (E= 1.60 Yençok=15.50 m) olarak hazırlanan alanın İmar Plan Tadilatının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna Havalesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

12- Erzurum İli Aziziye İlçesi Çağ Otomotiv Mevkiinde bulunan 3175 ada 21 parsel ve 3175 ada 24 parsel dağılımında var olan sorunların giderilmesi için Şehir Plancısı tarafından hazırlanan İmar Plan Tadilatının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

Muhammed Cevdet ORHAN     Hülya SALTUKLU    Hüseyin GÜLER

Meclis Başkanı                                         Divan Katibi                         Divan  Katibi


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.