25/08/2016 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETİ (2. BİRLEŞİM)

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 25.08.2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISININ 2. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR

KARARLARIN ÖZETİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 6. Seçim döneminin 3. Dönem yılının Eylül ayı olağanüstü toplantısının 2. Birleşiminin 1. Oturumu 25.08.2016 Perşembe günü saat 14:00'da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

Toplantıya Katılanlar; Muhammed Cevdet ORHAN, Mustafa KAHVECİ, Ömer Faruk TÖREMEN, Hüseyin BEKMEZ, Mualla Turan SAYKAL, Engin ERDAL, İsa ARİFOĞLU, Hülya SALTUKLU, Ahmet KOCAMAN, Onur Sertaç GÖK, Metin AYGÜN, Sacit DELLALBAŞI, Hüseyin GÜLER, Halil ÖZCAN, Lütfi İhsan TALAY, Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU Semehe YEŞİLDAĞ, Muhsin SEFİLOĞLU, Serkant Tolga KUZZU, Cafer PALA ve İlhan KERVAN katılmışlardır.

Toplantıya Katılmayanlar; M. Fatih SOLMAZ, Mehmet AKARSU, Yunus TERZİOĞLU, Ömer Faruk YARBA ve Adnan KORKMAZ mazeret dilekçelerine istinaden Meclis tarafından oy birliği ile izinli sayılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

1- Belediyemiz 2016 yılı yatırım programı içerisinde bulunan ve yapımı devam eden “Aziziye Kültür Merkezi İnşaatı Yapımı” işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. ‘ den 3.068.000,00 TL kredi kullanılması, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş’ ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (% 40’ ın dışında ve % 100’ üne kadar) karşılanması, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve hernevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş. ‘ ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek ve rehin edilmesi, İller Bankası A.Ş.’ ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalama ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütme, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş. ‘ ye ipotek verme, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş. ‘ ye terhin ve temlik etme, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş. ‘ ye rehin verme, İller Bankası A.Ş.’ nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanımız Sayın Muhammed Cevdet ORHAN’ın yetkilendirilmesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

2- Erzurum İli Aziziye İlçesi Demirgeçit Mahallesi isminin değiştirilmesi hususunun görüşülmek üzere Kültür Gençlik Spor ve Sosyal Yardım komisyonuna havalesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

Muhammed Cevdet ORHAN        Hülya SALTUKLU              Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU          Meclis Başkanı                          Divan Katibi                           Divan Katibi


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.