01/09/2016 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 01.09.2016 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR

KARARLARIN ÖZETİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 6. Seçim döneminin 3. Dönem yılının Eylül ayı olağan toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumu 01.09.2016 Perşembe günü saat 14:00'da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

                      

Toplantıya KatılanlarMuhammed Cevdet ORHAN, Mustafa KAHVECİ, Ömer Faruk TÖREMEN, Hüseyin BEKMEZ, Mehmet AKARSU, Hüseyin GÜLER, İsa ARİFOĞLU, Hülya SALTUKLU, Yunus TERZİOĞLU, Ahmet KOCAMAN, Metin AYGÜN, Sacit DELLALBAŞI, Ömer Faruk YARBA, Lütfi İhsan TALAY, Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU Semehe YEŞİLDAĞ, Muhsin SEFİLOĞLU, Serkant Tolga KUZZU, Cafer PALA ve İlhan KERVAN katılmışlardır.      

Toplantıya Katılmayanlar; M. Fatih SOLMAZ, Mualla Turan SAYKAL, Engin ERDAL, Onur Sertaç GÖK, Halil ÖZCAN ve Adnan KORKMAZ mazeret dilekçelerine istinaden Meclis tarafından oy birliği ile izinli sayılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

2 Adet Ek Gündem maddesi oylanarak oy birliği ile gündeme alınmıştır.

 

1-  Belediyemiz olağan Temmuz ayı meclis gündemi ile karara bağlanan 2016/113 sayılı Yenilenebilir Güneş Enerji Santral Tesisi yapım amaçlı, Mevzi İmar Planının kabul kararında söz konusu mülkiyeti Baroj Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ait I46-A07B pafta 10016 ada 5 nolu parsel için imar uygulaması (E=1.00 yençok= 9.50 m) olacak şekilde sehven hatalı karar metni düzenlenmiştir.

Söz konusu meclis kararının düzeltilmesi amacıyla, Baroj Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ait I46-A07B pafta 10016 ada 5 nolu parselde Yenilenebilir Güneş Enerji Santral Tesisi Alanı (E= 0.50 Yençok= 6.50) olarak I46A07A4A pafta 19770 plan işlem kodu, I46A07A3B pafta 19771 plan işlem kodlu Mevzi İmar Planı gerek mahallinde gerekse  pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde hazırlanan Mevzi İmar Planının İmar Komisyon raporu doğrultusunda kabulüne işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

2- Belediyemiz olağan Temmuz ayı meclis gündemi ile karara bağlanan 2016/112 sayılı Yenilenebilir Güneş Enerji Santral Tesisi yapım amaçlı, Mevzi İmar Planının kabul kararında söz konusu mülkiyeti Solar Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ait 10007 ada 4 nolu parsel ile 10016 ada 1, 6, 9, 13, 14 ve 15 nolu parseller için imar uygulaması (E=1.00 yençok= 9.50 m) olacak şekilde sehven hatalı karar metni düzenlenmiştir.

Söz konusu meclis kararının düzeltilmesi amacıyla, Solar Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ait 10007 ada 4 nolu parsel ile 10016 ada 1, 6, 9, 13, 14 ve 15 nolu parsellerde Yenilenebilir Güneş Enerji Santral Tesisi Alanı (E= 0.50 Yençok= 6.50) olarak İ46A07A3C pafta 20101 plan işlem kodu, İ46A07B4A pafta 20102 plan işlem kodu, İ46A07A3B pafta 20103 plan işlem kodu, İ46A07B4D pafta 20104 plan işlem kodlu Mevzi İmar Planı gerek mahallinde gerekse  pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde hazırlanan Mevzi İmar Planının İmar Komisyon raporu doğrultusunda kabulüne işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

3-  Belediyemiz olağan Temmuz ayı meclis gündemi ile karara bağlanan 2016/116 sayılı Yenilenebilir Güneş Enerji Santral Tesisi yapım amaçlı, Mevzi İmar Planının kabul kararında söz konusu mülkiyeti Sun Güneş Enerji Ticaret Anonim Şirketine ait I46-A-07-A pafta 10007 ada 1 ve 2 nolu parseller için imar uygulaması (E=1.00 yençok= 9.50 m) olacak şekilde sehven hatalı karar metni düzenlenmiştir.

Söz konusu meclis kararının düzeltilmesi amacıyla, Sun Güneş Enerji Ticaret Anonim Şirketine ait 10007 ada 1 ve 2 nolu parsellerde Yenilenebilir Güneş Enerji Santral Tesisi Alanı (E= 0.50 Yençok= 6.50) olarak,  I46A07A3D pafta 19768 plan işlem kodu, L46A07A3C pafta 19769 plan işlem kodlu Mevzi İmar Planı gerek mahallinde gerekse pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde  hazırlanan Mevzi İmar Planının İmar Komisyon raporu doğrultusunda kabulüne işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

4- Belediye Meclis Üyelerimizden Sacit DELLALBAŞI 04/04/2016 tarih ve 2016/47 sayılı meclis kararına istinaden Plan ve Bütçe Komisyon üyeliğine seçilmiştir. Meclis üyemizin işlerinin yoğunlu nedeni ile 25/08/2016 tarihinde verdiği dilekçesine istinaden Plan ve Bütçe komisyon üyeliğinden istifa etmiştir. Meclisimiz 01/09/2016 tarihinde yaptığı toplantıda Grup Sözcüsünün önerdiği Meclis üyesi Yunus TERZİOĞLU’ nun seçilmesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

5- Belediye Meclis Üyelerimizden Lütfü İhsan TALAY 04/04/2016 tarih ve 2016/46 sayılı meclis kararına istinaden İmar Komisyon üyeliğine seçilmiştir. Meclis üyemizin işlerinin yoğunlu nedeni ile 25/08/2016 tarihinde verdiği dilekçesine istinaden İmar Komisyon üyeliğinden istifa etmiştir. Meclisimiz 01/09/2016 tarihinde yaptığı toplantıda Grup Sözcüsünün önerdiği Meclis üyesi Muhsin SEFİLOĞLU’ nun seçilmesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

6- Mülkiyeti Belediyemiz ve Büyükşehir Belediyesine ait olan Gezköy Mahallesi 6499 ada 3 parselde kayıtlı 6272,65 m² ‘ lik arsa vasfındaki taşınmazın 570,69 m²’ si kurumumuza ait olup, Eğitim tesis alanına isabet ettiğinden; İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim Genel Müdürlüğü adına 25 yıllığına tahsisi yapılmasına işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

7- 2017 yılı Hazırlık Bütçesi hususunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

8- Erzurum İli Aziziye İlçesi Çiğdemli Mahallesi Çayırlar Mevkiinde bulunan Mülkiyeti Şükrü YAĞCI adına kayıtlı 1941 nolu tarla vasfındaki taşınmaz üzerinde TKDK Destekli depolama alanı yapmak üzere Komut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (E=0.40 Yençok=9.50) olarak hazırlanan Mevzi İmar Planının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

9- 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin A bendi gereğince ilçemiz sınırlarında ve Belediyemiz sorumluluğuna ait olan cadde ve sokaklarımızın bakım, onarım ve asfalt kaplama işlemlerinin Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması için Aziziye Belediyesi ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalanması ve protokolü imzalaması için Encümen ve Belediye Başkanı Muhammed Cevdet ORHAN’ a yetki verilmesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

Muhammed Cevdet ORHAN        Hülya SALTUKLU         Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU

         Meclis Başkanı                         Divan Katibi                            Divan Katibi


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.