05/09/2016 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETİ (2. BİRLEŞİM)

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 05.09.2016 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISININ 2. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR

KARARLARIN ÖZETİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 6. Seçim döneminin 3. Dönem yılının Eylül ayı olağan toplantısının 2. Birleşiminin 1. Oturumu 01.09.2016 Pazartesi günü saat 10:30'da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

                      

Toplantıya KatılanlarMuhammed Cevdet ORHAN, Mustafa KAHVECİ, Ömer Faruk TÖREMEN, Hüseyin BEKMEZ, Mehmet AKARSU, Hüseyin GÜLER, İsa ARİFOĞLU, Hülya SALTUKLU, Yunus TERZİOĞLU, Onur Sertaç GÖK, Metin AYGÜN, Sacit DELLALBAŞI, Halil ÖZCAN, Lütfi İhsan TALAY, Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU, Semehe YEŞİLDAĞ, Muhsin SEFİLOĞLU, Serkant Tolga KUZZU, Cafer PALA ve İlhan KERVAN katılmışlardır.

      

Toplantıya Katılmayanlar; M. Fatih SOLMAZ, Mualla Turan SAYKAL, Engin ERDAL, Ömer Faruk YARBA ve Adnan KORKMAZ mazeret dilekçelerine istinaden Meclis tarafından oy birliği ile izinli sayılmasına ve Ahmet KOCAMAN mazeretsiz olarak toplantıya katılmamıştır. 

 

1- Gündemin 3. maddesinde yer alan 2017 Mali Yılı Bütçesini hazırlayarak son şeklini veren ve Meclisimize sunan Plan ve Bütçe Komisyonunun 2017 mali yılı Gelir Bütçesi raporu okundu. 2017 yılı gelir bütçesinin bölüm bölüm oylamasına geçildi. 

KARAR                   :

GELİR BÜTÇESİ : 

1-Vergi Gelirleri ;

2017 mali yılı gelir bütçesinin ekonomik kodlamasının 1. düzeyi 01- vergi gelirleri 5.764.000,00 TL olarak oya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde bu tutar oy birliği ile kabul edildi.

2-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri :

2017 mali yılı gelir bütçesinin ekonomik kodlamasının 1. düzeyi 03- Mal ve Hizmet satış gelirleri 7.605.000,00 TL olarak oya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde bu tutar oy birliği ile kabul edildi.

 

3-Alınan Bağış ve Yardımlar:

2017 mali yılı gelir bütçesinin ekonomik kodlamasının 1. düzeyi 04- alınan bağış ve yardımlar  gelirleri 4.875.000,00 TL olarak oya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde bu tutar oy birliği ile kabul edildi.

4-Diğer Gelirler:

2017 mali yılı gelir bütçesinin ekonomik kodlamasının 1. düzeyi 05- diğer gelirler 25.571.000,00 TL olarak oya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde bu tutar oy birliği ile kabul edildi.

5- Sermaye Gelirleri ;

2017 mali yılı gelir bütçesinin ekonomik kodlamasının 1. düzeyi 06- Taşınma Satış gelirleri 3.200.000,00 TL olarak oya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde bu tutar oy birliği ile kabul edildi.

 

6-Red ve İadeler:

2017 mali yılı gelir bütçesinin ekonomik kodlamasının 1. düzeyi 09- red ve iadeler bölümüne 15.000,00 TL olarak oya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde bu tutar oy birliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEM 3

KARAR ÖZETİ: 2017 Mali Yılı Bütçesini hazırlayarak son şeklini veren ve Meclisimize sunan Plan ve Bütçe Komisyonunun 2017 mali yılı GİDER Bütçesi raporu okundu. 2017 yılı gider bütçesinin program oylamasına geçildi. 

 

KARAR                   :

GİDER BÜTÇESİ    : 

1-Gider Bütçesinin kurumsal sınıflandırmasının 02. özel kalem 01 kodu genel kamu hizmetleri  harcama tahmini 765.500,00 TL olarak oya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde bu tutar  oybirliği ile kabul edildi. 

2- Gider Bütçesinin kurumsal sınıflandırmasının 03. Hukuk İşleri 01 kodu genel kamu hizmetleri  harcama tahmini 416.000,00 TL olarak oya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde bu tutar  oybirliği ile kabul edildi. 

3- Gider Bütçesinin kurumsal sınıflandırmasının 04. Destek Hizmetleri Müdürlüğü 01 kodu genel kamu hizmetleri  harcama tahmini 3.941.000,00 TL olarak oya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde bu tutar  oybirliği ile kabul edildi. 

4- Gider Bütçesinin kurumsal sınıflandırmasının 05. İnsan Kaynakları 01 kodu genel kamu hizmetleri  harcama tahmini 1.348.000,00 TL olarak oya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde bu tutar  oybirliği ile kabul edildi. 

5- Gider Bütçesinin kurumsal sınıflandırmasının 18. Yazı İşleri Müdürlüğü 01 kodu genel kamu hizmetleri  harcama tahmini 264.000,00 TL olarak oya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde bu tutar  oybirliği ile kabul edildi. 

6- Gider Bütçesinin kurumsal sınıflandırmasının 25. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 01 kodu genel kamu hizmetleri  harcama tahmini 941.000,00 TL olarak oya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde bu tutar  oybirliği ile kabul edildi. 

7- Gider Bütçesinin kurumsal sınıflandırmasının 26. Emlak ve İstimlaklar Müdürlüğü 01 kodu genel kamu hizmetleri  harcama tahmini 1.081.800,00 TL olarak oya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde bu tutar  oybirliği ile kabul edildi.

8- Gider Bütçesinin kurumsal sınıflandırmasının 30. Fen İşleri Müdürlüğü 04 kodu ekonomik işler ve hizmetler harcama tahmini 11.299.000,00 TL olarak oya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde bu tutar  oybirliği ile kabul edildi. 

9- Gider Bütçesinin kurumsal sınıflandırmasının 31. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 06 kodu iskan ve toplum refahı hizmetleri harcama tahmini 776.000,00 TL olarak oya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde bu tutar  oybirliği ile kabul edildi. 

10-Gider Bütçesinin kurumsal sınıflandırmasının 32. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 01 kodu genel kamu hizmetleri  harcama tahmini 5.110.000,00 TL olarak oya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde bu tutar  oybirliği ile kabul edildi.    

11-Gider Bütçesinin kurumsal sınıflandırmasının 33. Mali Hizmetler Müdürlüğü 01 kodu genel kamu hizmetleri  harcama tahmini 6.210.000,00 TL olarak oya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde bu tutar  oybirliği ile kabul edildi. 

12-Gider Bütçesinin kurumsal sınıflandırmasının 34. Park ve Bahçeler Müdürlüğü 06 kodu iskan ve toplum refahı hizmetleri  harcama tahmini 1.980.000,00 TL olarak oya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde bu tutar  oybirliği ile kabul edildi. 

13-Gider Bütçesinin kurumsal sınıflandırmasının 35. Temizlik İşleri Müdürlüğü 05 kodu çevre koruma hizmetleri harcama tahmini 9.851.000,00 TL olarak oya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde bu tutar  oybirliği ile kabul edildi. 

14-Gider Bütçesinin kurumsal sınıflandırmasının 36. Zabıta Müdürlüğü 03 kodu kamu düzeni ve güvenlik hizmetleri  harcama tahmini 517.700,00 TL olarak oya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde bu tutar  oybirliği ile kabul edildi. 

15-Gider Bütçesinin kurumsal sınıflandırmasının 37. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 08 kodu dinlenme, Kültür ve Din hizmetleri harcama tahmini 1.120.000,00 TL olarak oya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde bu tutar oy birliği ile kabul edildi.

16-Gider Bütçesinin kurumsal sınıflandırmasının  38. Kentsel Tasarım Müdürlüğü 01 kodu genel kamu hizmetleri  harcama tahmini 1.180.000,00 TL olarak oya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde bu tutar oy birliği ile kabul edildi.                   

17-Gider Bütçesinin kurumsal sınıflandırmasının  39. Etüt Proje Müdürlüğü 01 kodu genel kamu hizmetleri  harcama tahmini 100.000,00 TL olarak oya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde bu tutar oy birliği ile kabul edildi.                   

18- Gider Bütçesinin kurumsal sınıflandırmasını 40. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü 01 kodu genel kamu hizmetleri  harcama tahmini 100.000,00 TL olarak oya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde bu tutar  oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM 3

KARAR ÖZETİ  : Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonunca son şeklini veren 2017 Mali Yılı BÜTÇE KARARNAMESİ Meclis üyelerinin bilgisine sunuldu. Madde  Madde okunarak oylamaya sunuldu. 

KARAR            :

Madde 1- Belediye/bağlı idare/birlik birimleri için “(A) Ödenek Cetvelinde”  gösterildiği gibi toplam ( 47.000.000,00 TL.) liralık ödenek verilmiştir. Şeklindeki kararnamenin 1. maddesi OYBİRLİĞİ 'ile kabul edildi

Madde 2- Belediye/bağlı idare/birlik bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması”  cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 47.000.000,00 TL.) olarak tahmin edilmiştir. Şeklindeki kararnamenin 2. maddesi OYBİRLİĞİ 'ile kabul edildi

Madde 3- 2017 Yılı gider bütçesinde yer alan  ödenek toplamı ile Gelir Bütçesinde tahmin edilen gelirler toplamı arasında denklik sağlanmıştır.

Madde 4- Gelir çeşitlerinin herbirinin dayanadığı hükümleri gösterir (C) cetvelinde kayıtlı bulunan gelirler dışında, yürürlükteki mevzuata aykırı hiçbir kaynağa başvurulmayacaktır. Aksine hareket eden ilgililer hakkında, ilgili mevzuata göre işlem yapılacaktır. 5393 sayılı yasanın 59. Maddesidne belirtilen ve bunların dışında kalan Belediye Gelirleri ve bankalardaki mevduatların; Belediyenin tüm menkul ve gayrimenkul malları, Belediye Hizmetlerin yerine getirilmesine tahsis edilmiştir.

Madde 5- Bağlı ( G ) cetvelinde niceliği ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için Belediye Başkanı, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşmeler yapmaya yetkilidir.

Madde 6- 6245 sayılı harcırah kanununun 8. Maddesi gereğince üzerinde resmi bir görev bulunmayanlara yurtiçi, yurtdışı gezi ve görevlerde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur:

1-Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14)

2-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırma Cetveli (B) (Örnek-15),

3-Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16),

4-Gelirlerin Yasal dayanağını gösterir (C) cetveli (Örnek-17),

5-Çok yıllı Gider Bütçesi (Örnek-18),

6-Fonk. ve Ekon.  Sınıflandır. Düzeyin. İzleyen İki Yıl Bütç. Tah. Ödenek Cetveli (Örnek-8),

7-Çok yıllı Gelir Bütçesi (Örnek-19),

8- Çok yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıf Cetveli (Örnek-20),

9-Gelecek yıllara yaygın yüklen. Kaps. Taah.  (G) Cetveli (Örnek-21),

10-Memur olmayanlara verilecek yolluk. göster. (H) Cetveli (Örnek-22),

11-İhdas edilen Memur kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23),

12- İhdas edilen sürekli İşçi kadrolarını gösterir (K-2) Cetveli (Örnek:24)

13-237 sayılı Taşıt Kan. Göre satın alınacak taşıt. Gösterir (T-1) Cetveli

14-Mevcut Taşıtları gösterir (T-2) Cetveli (Örnek:26)

15-Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek:27)

16-Finansman Programı (Örnek:28)

Madde 8- Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

Madde 9- Belediye vergilerine, harçlarına ve katılma paylarına ait tahsil zamanları 2464 sayılı kanunda belirtilen ve takside bağlanması gereken gelirlerden İlan ve Reklam vergisi için Nisan ve Ekim aylarında, Belediye Meclisince tayin edilerek yılda 2 eşit taksitle tahsil edilecektir.

Madde 10-  Belediye tahsilatının gerektiğinde Bankalar ve Özel Finans kurumları kanalı ile yaptırılmasında Belediye Başkanı yetkilidir.

Madde 11-Belediye Memur ve İşçilerine mevzuat ve Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre

fazla mesai yaptırmaya Belediye Başkanı yetkilidir

Madde 12-Daha önce kabul edilen yıllık yatırım programları ve Beldenin kalkınmasın temini için Meclisçe yapılması uygun görülen, işlere ilişkin kurum adına borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınmıştır.

Madde 13-Belediyeler Gelirler Kanunu gereği Emlak ve Çevre Temizlik Vergileri eşit taksitte Mayıs ve Kasım ayında alınır.

Madde  14- Belediye adına karşılıksız her türlü aynı ve nakdi bağış kabul etmeye Belediye Başkanı yetkilidir.

Madde  15- Belediyemize ait Gayrimenkullerin geçmiş yıllarda kiraya verilip mukaveleye mühleti biten yerlerden diğer emsali yerlerinde ihale yoluyla kiraya verilmesinde Encümen yetkilidir.

Madde  16- Belediyemizce 2017 Mali Yılı içerisinde 5393 sayılı Belediye Kanunu 68. maddesi hükümleri gereğince İç ve Dış borçlanma yapılabilir.

Madde 17- Belediye Başkanının izinli, raporlu veya görevli olarak ayrılması halinde 5393 sayılı kanunun 40. Maddesine göre vekalet bıraktığı Belediye Başkanı Vekiline, Belediye Başkanına ödenen aylığın günlük tutarı kadar aynen ödenir.

Madde 18- Bu Kararname hükümleri 01/01/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde  19- Bu Kararname Hükümlerini Belediye Başkanı yürütmeye yetkilidir.

 

Muhammed Cevdet ORHAN        Hülya SALTUKLU                    Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU

        Meclis Başkanı                         Divan Katibi                                    Divan Katibi


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.