04/01/2017 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 04.01.2017 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR

KARARLARIN ÖZETİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 6. Seçim döneminin 4. Dönem yılının Ocak ayı olağan toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumu 04.01.2017 Çarşamba günü saat 14:00'da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

Toplantıya Katılanlar;  Muhammed Cevdet ORHAN, Mustafa KAHVECİ, Ömer Faruk TÖREMEN, Hüseyin BEKMEZ, Mualla Turan SAYKAL, Engin ERDAL, Mehmet AKARSU, Hüseyin GÜLER, İsa ARİFOĞLU, Hülya SALTUKLU, Yunus TERZİOĞLU, Ahmet KOCAMAN, Metin AYGÜN, Sacit DELLALBAŞI, Halil ÖZCAN, Lütfi İhsan TALAY, Adnan KORKMAZ, Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU, Semehe YEŞİLDAĞ, Muhsin SEFİLOĞLU, Cafer PALA, İlhan KERVAN

Toplantıya Katılmayanlar; M. Fatih SOLMAZ, Onur Sertaç GÖK, Ömer Faruk YARBA ve Serkant Tolga KUZZU mazeret dilekçelerine istinaden Meclis tarafından oy birliği ile izinli sayılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

4 Adet Ek Gündem maddesi oylanarak oy birliği ile gündeme alınmıştır.

GÜNDEM MADDELERİ :

1- 06/12/2016 tarih ve 2016/170 sayılı Meclis kararı ile Komisyonumuza havale edilen, Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Yarımca Mahallesi, Koyunbastı Mevkiinde bulunan, Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 350 nolu parsel arsa vasfındaki 10.500,00 m2’ lik taşınmaz üzerinde Sosyal ve Kültürel Tesis alanı bünyesinde Kuran Kursu, Spor Tesisi ve Lojman Alanı (E = 2.00, Yençok = 15.50 m) olarak,  I46A14B2C pafta 23873 plan işlem kodlu Mevzi İmar Planı gerek mahallinde gerekse pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde hazırlanan Mevzi İmar Planının İmar Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

2- 06/12/2016 tarih ve 2016/173 sayılı Meclis kararı ile Komisyonumuza havale edilen, Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Yarımca Mahallesinde bulunan, Mülkiyeti Es-er Mühendislik İnşaat Taahhüt Hizmet İşleri İletişim Makine Sanayi Ticaret Ltd. Şti. adına kayıtlı 6371 ada 1 nolu parseldeki taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda ada ayırma çizgisiyle belirtilen alan için Konut alanı (E = 1.60, Yençok = 12.50 m) olan yerin Ticaret + Konut (E = 1.60, Yençok = 12.50 m) olarak, I46A14B2A pafta 23875 plan işlem kodlu imar plan tadilatı gerek mahallinde gerekse pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde hazırlanan İmar Plan Tadilatının İmar Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

3- 06/12/2016 tarih ve 2016/172 sayılı Meclis kararı ile Komisyonumuza havale edilen, Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Gelinkaya Mahallesi, Daphan Mevkiinde bulunan, Mülkiyeti Muharrem AKKAMIŞ ve Hissedarları adına kayıtlı 0 ada 1721 nolu parsel tarla vasfındaki taşınmaz üzerinde Akaryakıt ve Servis İstasyon Alanı (E = 0.50, Yençok = 6.50 m) olarak, İ45B04B1C pafta 23870 plan işlem kodu, İ45B04B2D pafta 23871 plan işlem kodlu Mevzi imar planı gerek mahallinde gerekse pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde hazırlanan Mevzi İmar Planının İmar Komisyon Raporu doğrultusunda reddine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

4- 06/12/2016 tarih ve 2016/171 sayılı Meclis kararı ile Komisyonumuza havale edilen, Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Alaca Mahallesi, Köyiçi Mevkiinde bulunan, Mülkiyeti Haydar KAVURMACI adına kayıtlı 1 pafta 992 nolu parsel arsa vasfındaki taşınmaz üzerinde 2.656,00 m2’ lik  olan arsanın 490,00 m2’ lik  taşınmaz üzerinde Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı (E = 0.30, Yençok = 9.50 m) olarak, İ45B10A1B pafta 23869 plan işlem kodlu Mevzi imar planı gerek mahallinde gerekse pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde hazırlanan Mevzi İmar Planının İmar Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

5- Erzurum İli Aziziye İlçesi Sırlı Mahallesi Küçük Yurtlar Mevkiinde bulunan Mülkiyeti Hakkı Çamlıca ve hissedarları adına kayıtlı 101 ada  35 nolu tarla vasfındaki taşınmaz üzerinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (E= 1.00, Yençok= Serbest) olarak hazırlanan Mevzi İmar Planı yapma talebi bulunmaktadır.

Bahse konu Erzurum İli Aziziye İlçesi Sırlı Mahallesi Küçük Yurtlar Mevkiinde bulunan Mülkiyeti Hakkı ÇAMLICA ve hissedarları adına kayıtlı 101 ada 35 nolu tarla vasfındaki taşınmaz üzerinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (E= 1.00, Yençok= Serbest) olarak hazırlanan Mevzi İmar Planının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

6- Erzurum İli Aziziye İlçesi Çiğdemli Mahallesi Erzurum- Erzincan karayolu üzerinde bulunan Mülkiyeti İpragaz A.Ş. adına kayıtlı I46.A01.C pafta 754 nolu parselin Tarım alanından Sanayi Depolama Alanı (E= 0.20, Yençok= 8.57 m) olarak İmar Plan Tadilatı  yapma talebi bulunmaktadır.

Bahse konu Aziziye İlçesi Aziziye İlçesi Çiğdemli Mahallesi Erzurum- Erzincan karayolu üzerinde bulunan Mülkiyeti İpragaz A.Ş. adına kayıtlı I46.A01.C pafta 754 nolu parselin Tarım alanından Sanayi Depolama Alanı (E=020, Yençok= 8.57 m) olarak hazırlanan İmar Plan Tadilatının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

7-  Erzurum İli Aziziye İlçesi Ilıca Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Cem GÖK adına kayıtlı 2I46-A08-A1A pafta 3206 ada 1 nolu parselde kayıtlı toplam alanı 2.540,20 m²’ lik taşınmaz mevcut imar planlarımızda bitişik nizam 2 kat konut alanı olan yerin Ticaret+ konut bitişik nizam 6 kat ve arsanın batı tarafında yol ile beraber olmak üzere 372,00 m² ‘ si park alanı olarak hazırlanan İmar Plan Tadilatının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

8- Belediyemiz sınırları içerisinde Gezköy Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait ekteki tabloda da parsel numaraları belirtilen taşınmazlar ile Mülkiyeti Belediyemize ait Gezköy Mahallesi 9538 ada 10 nolu parselde kayıtlı 37.328,17 m² yüz ölçümlü taşınmazın 35 metrelik yola isabet eden 6.200,00 m²’ lik kısmı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlığı altında yer alan 18/e maddesi “ Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynı hak tesisine karar vermek”. Hükmüne istinaden, bedel ve yüz ölçüm farkı gözetmeksizin karşılıklı takas (trampa) yapılmasına işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

9- Erzurum İli Aziziye İlçesi Çiğdemli Mahallesi Erzurum- Erzincan karayolu üzerinde bulunan, Mülkiyeti Arifoğlu Mandıracılık Turizm İnşaat Hayvancılık Elektrik Taahhüt Ticaret ve Sanayi Lt. Şti. adına kayıtlı I46.A.01.A pafta (eski 437) 1918 nolu parselin Tarım alanından, Sanayi Tesis Alanı (E= 0.50 Yençok= 9.50 m) olarak İmar plan Tadilatı yapma talebi bulunmaktadır.

Bahse konu Aziziye İlçesi, çiğdemli Mahallesi Erzurum- Erzincan karayolu üzerinde bulunan Mülkiyeti Arifoğlu Mandıracılık Turizm İnşaat Hayvancılık Elektrik Taahhüt Tiaret ve Sanayi Ltd. Şti. adına kayıtlı I46.A.01.A pafta (eski 437) 1918 nolu parselin Tarım alanından Sanayi Tesis Alanı (E= 0.50 Yençok= 9.50 m) olarak İmar Plan Tadilatının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

10- Erzurum İli Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Yardımcı Spor ve Eğlence Tesisleri Ltd. Şti. adına kayıtlı 2008 ada 1 nolu parselde kayıtlı taşınmaz mevcut imar planında Meslek Okulu alanıdır. Söz konusu Gezköy Mahallesi 2008 ada 1 nolu parselde mevcutta bulunan Meslek Okulu plan değişikliği ile Konut Alanı Kuzeyde 25 metrelik yola cephesi olan alan, Ticaret + Konut Alanı, (E= 1.60, Yençok= 12.50 m) güneyinde kalan 15 metrelik yola cephesi olan alan Konut Alanı (E= 1.20 Yençok= 9.50 m) olarak hazırlanan İmar Plan Tadilatı yapma talebi bulunmaktadır.

Bahse konu Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesinde bulunan, Mülkiyeti Yardımcı Spor ve Eğlence tesisleri Ltd. Şti. adına kayıtlı 2008 ada 1 nolu parselde kayıtlı taşınmaz mevcut İmar Planında Melsk Okulu alanıdır.  Söz konusu Gezköy Mahallesi 2008 ada 1 nolu parselde mevcutta bulunan Meslek Okulu Plan Değişikliği ile Konut Alanı kuzeyde 25 metrelik yola cephesi olan alan, Ticaret + Konut Alanı (E= 1.60 Yençok= 12.50 m) güneyinde kalan 15 metrelik yola cephesi olan alan Konut Alanı (E= 1.20 Yençok= 9.50 m) olarak hazırlanan İmar  Plan Tadilatının görüşülmek üzere İmar komisyonuna havalesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

11-  5393 sayılı Kanunun 25. maddesi uyarınca, Meclisimizce Denetim Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına oybirliği ile karar verildikten sonra Grup sözcüleri adaylarını belirttikten sonra gizli oylama yapılarak, oylama neticesinde 17’şer kabul oyla Adalaet ve Kalkınma Partisinden Mehmet AKARSU, İlhan KERVAN, İsa ARİFOĞLU ve Hüseyin GÜLER Milliyetçi Hareket Partisinden Muhsin SEFİLOĞLU Denetim Komisyon Üyeliğine seçilmelerine karar verilmiştir.

12- 5216 Sayılı Kanunun 7’ inci maddesinde ve 5393 sayılı kanunun 14’ üncü maddesinde yapılan değişiklikle Belediyelere bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerin belediyeleri için tahakkuk eden miktarın binde yedisini geçmemek üzere Amatör Spor kulüplerine nakdi yardım yapabilme, spora teşvik amacıyla hemşehrilerine spor malzemesi verebilme ve müsabakalarda başarı olan teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere ödül verebilme imkanı getirmiştir. Önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden Belediyeler için tahakkuk eden miktarın binde yedisi tutarı olan 98.500,00 TL’ nin Amatör spor kulüplerine aktarılmasına işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

13- Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29/12/2015 tarihli yazılarına istinaden, Belediyemiz emrinde 657 sayılı Kanuna tabi istihdam ettirilmekte olan 5 adet Zabıta memurlarına 2017 yılı için, 2017 yılında Bütçe Kanununun K cetvelinde belirlenen İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri dışındaki diğer Büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için belirlenen ücretin maktu fazla mesai ücreti 453 Türk Lirası olarak verilmesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

14- Belediyemiz bünyesinde 1 adet 7 dereceli Teknik Hizmetler sınıfındaki Tekniker kadrosunun iptal edilerek 1 adet 8 dereceli Teknik Hizmetler sınıfındaki Tekniker kadrosunun İhdas edilmesi ve 1 adet 9 dereceli Genel İdare Hizmetler sınıfındaki Memur kadrosunun iptal edilerek 1 adet 8 dereceli Genel Hizmetler sınıfındaki Kameraman kadrosunun ihdas edilmesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

15- Belediyemiz bünyesinde 1 adet 2 dereceli Teknik Hizmetler sınıfındaki Mühendis kadrosunun iptal edilerek 1 adet 1 dereceli Teknik Hizmetler sınıfındaki Mühendis kadrosunun ihdas edilmesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

16- Belediyemiz bünyesinde çalıştırılmak üzere ihtiyaç duyulan 1 adet Avukat, 2 adet İnşaat Mühendisi, 1 Adet İnşaat Teknikeri, 1 adet Harita Kadastro Teknikeri, 1 Adet Elektrik Teknikeri ile 1 adet Kameraman’ ın 5393 sayılı kanunun 49. Maddesi uyarınca Tam Zamanlı Sözleşmeli olarak çalıştırılmalarına ve ücretlerinin;

1- 1 adet Avukat’ a tavan ücret olarak 3.177.51 TL verilmesine,

2- 2 adet Mühendis’ e net ücret 1.900,00 TL olarak verilmesine,

3- 3 Adet Tekniker’ e net ücret 1.271,00 TL olarak verilmesine

4- 1 adet Kameraman’ a net ücret olarak 1.271,00 TL olarak,

verilmesine gereği için evrakın İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne havalesine işaretle yapılan oylama neticesinde mevcut üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir

17- Belediyemiz bünyesinde 5393 sayılı kanunun 49. Maddesi uyarınca Tam Zamanlı Sözleşmeli personel olarak istihdam ettirilmekte olan 1 adet Ziraat Mühendisi ile 1 Adet Elektrik Elektronik Mühendisi personelin 01/01/2017-31/12/2017 tarihleri arası çalıştırılmaları ve ücretlerinin;

1- 1 adet Ziraat Mühendisine tavan ücret olarak 3.437.48 TL verilmesine,

2- 1 adet Elektrik Elektronik Mühendis ‘ine net ücret 1.900,00 TL olarak verilmesine,

gereği için evrakın İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne havalesine işaretle yapılan oylama neticesinde mevcut üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir

18- Erzurum İli Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Cevdet ÖZER ve Mustafa SOLAK adına kayıtlı 6501 ada 2 nolu parsel imar planlarımızda ada ayırma çizgisi ile ayrılmış olup, parselin ada ayırma çizgisinin güneyinde kalan kısmı Ticaret + Konut Alanı Kuzeyinde kalan kısmı konut alanından parselin tamamının Ticaret + Konut alanı olarak İmar Plan Tadilatı yapma talebi bulunmaktadır.

Bahse konu Erzurum İli Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesinde bulunan, Mülkiyeti Cevdet ÖZER ve Mustafa SOLAK adına kayıtlı 6501 ada 2 nolu parsel imar planlarımızda ada ayırma çizgisi ile ayrılmış olup, parselin ada ayırma çizgisinin güneyinde kalan kısmı Ticaret + Konut alanı kuzeyinde kalan kısmı konut alanından parselin tamamının Ticaret + Konut alanı ( Taks= 0.35 Kaks= 1.75) olarak hazırlanan İmar Plan Tadilatının görüşülmek üzere İmar Komiayonuna havalesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

19- Aziziye Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden; dar gelirli, yaşlı, yoksul, muhtaç, kimsesiz, düşkün ve engelliler ile deprem yangın, sel ve benzeri afetler maruz kalan muhtaç kimselere bütçe imkanları dahilinde ayni, nakdi ve hizmet yardımı gibi sosyal yardımların yapılmasına, bu doğrultuda yapılacak masrafların usul ve esaslarını belirlemek üzere hazırlanan Yönetmeliğin kabulüne işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

20- 02/11/2016 tarih ve 2016/150 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Mülkiyeti Yener YILMAZ’ a ait Erzurum İli Aziziye İlçesi Yarımca Mahallesinde bulunan 732 nolu parselde kayıtlı taşınmaz imar planlarımızda Konut Alanı olup ada ayırma çizgisi ile iki ayrı bölüme ayrılmıştır. Ada ayrıma çizgisinin kuzeyinde kalan Konut Alanı,

(E= 1.60 Yençok= 12.50 m) ada ayırma çizgisinin güneyinde kalan alan konut alanı ayrık nizam (Taks = 0.30 Kaks= 0.60 m) olarak onaylanan imar adasının ada ayırma çizgisinin kuzeyinde kalan alan Ticaret + Konut alanı (E= 1.60 Yençok= 12.50 m) olarak hazırlanan I46A14B2A pafta 23281 plan işlem kodu, I46A09C3C pafta 23282 plan işlem kodu, I46A14B2B pafta 23283 plan işlem kodlu İmar Plan Tadilatı gerek mahallinde gerekse pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde hazırlanan İmar Plan Tadilatının İmar Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

21- Belediyemizin 2017 yılını kapsayan Performans Programı 5393 sayılı Belediyeler Kanunun 41. Maddesine istinaden hazırlanarak aynı kanunun 34/a maddesi doğrultusunda; Belediyemiz Encümenince görüşülerek karara bağlandığı, usulüne uygun olarak 2017 yılını kapsayan Performans Programı hakkında Belediyemiz Meclisine bilgi verilerek oylamaya geçilmiştir. İşaretle yapılan oylama neticesinde Performans Programının aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

  

 Muhammed Cevdet ORHAN             Hülya SALTUKLU         Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU

           Meclis Başkanı                               Divan Katibi                            Divan  Katibi


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.